EasyIO

EASYIO FS BMS CONTROLLER 32 I/O

+EasyIO-FS-32 là bộ điều khiển lớp máy chủ hiệu suất cao với bộ xử lý lõi tứ và flash 8GB. Phần mềm của nó

  khả năng rất mạnh mẽ với đồ họa HTML5 và các widget bộ điều hợp đa chức năng. Máy khách / máy chủ VPN tích hợp
  làm cho kết nối của bạn an toàn và duy nhất cho bộ điều khiển BMS.

Chi tiết


+EasyIO-FS-32

• Cổng Ethernet 1 x 10/100

• 2 x RS485
• 16 x Đầu vào phổ quát
• 8 x Đầu ra Rơle kỹ thuật số có đèn LED cho Trạng thái
• 8 x Đầu ra chung (chìm 200mA để chuyển đổi rơle)
• Máy chủ web BACnet, TCOM, Modbus & HTML5
• Bộ xử lý lõi tứ 1,2Ghz, RAM 512 MB, flash 8GB
bộ nhớ, giá đỡ SD
• Máy khách / máy chủ VPN tích hợp
Sản phẩm khác