Sơ đồ tổ chức công ty

 Sơ đồ tổ chức công ty

EMARCO được xây dựng trên nền tảng một đội ngũ trẻ và năng động kết hợp với cấu trúc công ty đầy đủ, gọn gàng và hiệu quả. Mỗi thành viên trong Hội đồng Quản trị đều là người trực tiếp lãnh đạo các bộ phận trọng yếu nhằm đảm bảo việc mọi thành viên của công ty nắm bắt, thấu hiểu và chia sẻ tinh thần và mục tiêu của công ty.Ban lãnh đạo và kỹ sư EMARCO đều là những chuyên viên dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực điều khiển, truyền thông và công nghệ thông tin Việt Nam.

Các cán bộ quản lý, kỹ sư, chuyên gia và đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp của EMARCO đều được đào tạo bài bản từ các trường đại học danh tiếng của Việt Nam và nước ngoài.

Các bài viết khác