Hệ thống IBMS

24/10/2019

Từ những việc rất nhỏ đến việc vận hành trơn tru toàn bộ các hệ thống kỹ thuật gắn liền với tòa nhà và kết nối tất cả các hệ thống kĩ thuật bằng hệ thống quản lý BMS, iBMS…tất cả đều được đội ngũ chuyên gia EMARCO thực hiện hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, phối hợp nhịp nhàng, ăn ý.