EasyIO

EASYIO FG+ BMS CONTROLLER 20 I/O

Bộ điều khiển Sedona EasyIO FG + series có thể lập trình tự do, bộ điều khiển trường sẵn sàng internet. Chúng hỗ trợ nhiều giao thức và dịch vụ đồng thời như BACnet, Modbus, TCOM, dịch vụ web và cả dịch vụ máy chủ và máy khách. Phạm vi tuân thủ Internet of Things, bằng cách giao tiếp trực tiếp với các dịch vụ đám mây mà không cần thêm cổng hoặc máy chủ. Quyền lực ứng dụng, FG + có một bộ xử lý ARM kép và cũng là một máy chủ web tích hợp (HTML5, PHP, SQL).

Chi tiết


 EASYIO-FG20 +

• Lập trình trực tiếp thông qua Công cụ CPT miễn phí
• Thẻ SD 8G tích hợp cho Lịch sử và Đồ họa
• Cổng Ethernet 1 x 10/100
• 2 x RS485
• 12 x Đầu vào phổ quát
• 2 x Đầu ra Rơle kỹ thuật số có đèn LED cho Trạng thái
• 6 x Đầu ra chung (chìm 200mA để chuyển đổi rơle)
• Máy chủ web BACnet, TCOM, Modbus & HTML5
Sản phẩm khác