Smarthome Việt Nam

Khóa báo động

 

Khóa báo động

 

Nút báo động thường được đặt trong phòng ngủ hoặc phòng vệ sinh và được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Khi người dùng bấm nút sẽ gửi cảnh báo đến điện thoại chủ nhà và phát ra âm thanh từ còi báo động.

Chi tiết


 

Khóa báo động

 

Nút báo động thường được đặt trong phòng ngủ hoặc phòng vệ sinh và được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Khi người dùng bấm nút sẽ gửi cảnh báo đến điện thoại chủ nhà và phát ra âm thanh từ còi báo động.

Sản phẩm khác