EasyIO

EASYIO FC BMS CONTROLLER 20 I/O

EASYIO-FC-20 là sản phẩm đầu tiên trong phạm vi FC, được thiết kế để bổ sung cho dòng 30P và FG +. Tất cả

Dòng sản phẩm FC được trang bị hai cổng RS485,
BACnet và Modbus có thể lựa chọn và có thể được lập trình
với Công cụ CPT.

 

Chi tiết


  EASYIO-FC-20

• Lập trình trực tiếp thông qua Công cụ CPT miễn phí
• 2 x RS485
• Hỗ trợ máy chủ BACnet MS / TP
• Hỗ trợ nô lệ Modbus RTU
• 12 x Đầu vào phổ quát
• 4 x Đầu ra rơle kỹ thuật số 24VAC
• 4 x Đầu ra tương tự
• Chế độ giao tiếp có thể lựa chọn
Sản phẩm khác