EasyIO

EASYIO 30P BMS CONTROLLER 30 I/O

Bộ điều khiển EASYIO-30P là một trung tâm mạng chắc chắn,

Bộ điều khiển đầu vào / đầu ra hiệu suất cao

để phù hợp với các ứng dụng chung và cụ thể, có tính năng

Các giao thức Bacnet MSTP / IP, Modbus RTU / TCP và một máy chủ web tích hợp để chạy thử.

Chi tiết


Bộ điều khiển EASYIO-30P

• Trang web cố định / dịch vụ
• Cổng Ethernet 1 x 10/100
• 1 x RS485
• 8 x Đầu vào phổ quát
• 8 x Đầu vào kỹ thuật số
• 8 x Đầu ra kỹ thuật số
• 2 x Đầu ra bóng bán dẫn
• 4 x Đầu ra tương tự
Sản phẩm khác