Smarthome Việt Nam

Còi báo động

 

Còi báo động

 

Thiết bị sẽ phát ra ánh sáng nhấp nháy và báo động âm thanh khi có sự cố được kích hoạt từ các cảm biến và trên nút báo động

Chi tiết


 

Còi báo động

 

Thiết bị sẽ phát ra ánh sáng nhấp nháy và báo động âm thanh khi có sự cố được kích hoạt từ các cảm biến và trên nút báo động

Sản phẩm khác