Smarthome Việt Nam

Cảm biến khói

 

Cảm biến khói

 

Cảm biến khói hoạt động dựa trên nguyên lý cảm biến quang học. Cảm biến sẽ phát ra âm thanh báo động và gửi cảnh báo nguy cơ cháy nổ khi phát hiện ra khói.

Chi tiết


 

Cảm biến khói

 

Cảm biến khói hoạt động dựa trên nguyên lý cảm biến quang học. Cảm biến sẽ phát ra âm thanh báo động và gửi cảnh báo nguy cơ cháy nổ khi phát hiện ra khói.

Sản phẩm khác