Smarthome Việt Nam

Cảm biến chuyển động

 

Cảm biến chuyển động

 

Cảm biến chuyển động giúp phát hiện chuyển động của con người, khi có sự xâm nhập trái phép, thiết bị sẽ gửi tín hiệu báo động đến chủ nhà.

Chi tiết


 

Cảm biến chuyển động

 

Cảm biến chuyển động giúp phát hiện chuyển động của con người, khi có sự xâm nhập trái phép, thiết bị sẽ gửi tín hiệu báo động đến chủ nhà.

Sản phẩm khác