Smarthome Việt Nam

Bộ điều khiển trung tâm Mini

 

Bộ điều khiển trung tâm mini

 

Bộ điều khiển trung tâm giao tiếp với các cảm biến bằng sóng Zigbee và cập nhập trạng thái đến nguời dùng. Thiết bị cho phép người dùng quản lý và điều khiển các thiết bị thông qua Màn hình trong nhà và ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Chi tiết


  

Bộ điều khiển trung tâm mini

 

Bộ điều khiển trung tâm giao tiếp với các cảm biến bằng sóng Zigbee và cập nhập trạng thái đến nguời dùng. Thiết bị cho phép người dùng quản lý và điều khiển các thiết bị thông qua Màn hình trong nhà và ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Sản phẩm khác