Đối tác chính

Bộ điều khiển phòng SE7000

09/10/2014

Quản lý năng lượng thông minh dễ dàng hơn với bộ điều khiển phòng SE7200, được thiết kế để kiểm soát bật / tắt, sưởi ấm hoặc làm mát thiết bị đầu cuối như VAVs, van, hoặc thiết bị đầu cuối khác. Lý tưởng cho cả dự án xây dựng, bằng cách giảm cài đặt, cấu hình, và thời gian vận hành. 

07/10/2014

Đạt được hiệu năng tốt hơn và giảm chi phí điều hành với bộ điều khiển phòng SE7300. Sử dụng trong các ứng dụng thương mại và khách sạn. 

 

07/10/2014

Đạt được hiệu năng tốt hơn và giảm chi phí điều hành với bộ điều khiển phòng SE7305. Sử dụng trong các ứng dụng thương mại và khách sạn. 

07/10/2014

Thiết kế chủ yếu để sử dụng trong các ứng dụng nhỏ, thương mại cỡ trung, bộ điều khiển phòng SE7600A có thể được cài đặt trong bất kỳ tòa nhà tiêu chuẩn, bơm nhiệt với yêu cầu để kiểm soát không khí trong lành. Khả năng kiểm soát làm mát và khả năng thông gió, SE7600A cung cấp đầu vào đo không khí trong lành ngay ra khỏi hộp.

03/10/2014

Thiết kế chủ yếu để sử dụng trong các ứng dụng nhỏ, thương mại cỡ trung, bộ điều khiển phòng SE7600B có thể được cài đặt trong bất kỳ tòa nhà tiêu chuẩn, bơm nhiệt với yêu cầu để kiểm soát không khí trong lành. Khả năng kiểm soát làm mát và khả năng thông gió, SE7600B cung cấp đầu vào đo không khí trong lành ngay ra khỏi hộp.