Đối tác chính

Bộ điều khiển nhiệt độ phòng - Schneider

09/10/2014

Quản lý năng lượng thông minh dễ dàng hơn với bộ điều khiển phòng SE7200, được thiết kế để kiểm soát bật / tắt, sưởi ấm hoặc làm mát thiết bị đầu cuối như VAVs, van, hoặc thiết bị đầu cuối khác. Lý tưởng cho cả dự án xây dựng, bằng cách giảm cài đặt, cấu hình, và thời gian vận hành. 

07/10/2014

Đạt được hiệu năng tốt hơn và giảm chi phí điều hành với bộ điều khiển phòng SE7300. Sử dụng trong các ứng dụng thương mại và khách sạn. 

 

07/10/2014

Đạt được hiệu năng tốt hơn và giảm chi phí điều hành với bộ điều khiển phòng SE7305. Sử dụng trong các ứng dụng thương mại và khách sạn. 

Trang 1/2 [1][2] Chuyển nhanh