Đối tác chính

Hệ thống điện nhẹ

02/12/2013

 

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, xu hướng mạng hóa là một nhu cầu cấp bách hiện nay. Nó giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện mục tiêu phát triển. Nắm bắt xu hướng đó, Emarco là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp tích hợp hạ tầng thông tin liên lạc đáp ứng đầy đủ và toàn diện nhu cầu của doanh nghiệp. 

02/12/2013

Hệ thống an ninh tích hợp là một giải pháp toàn diện và tổng thể giúp khách hàng quản lý và kiểm soát hiệu quả cơ sở vật chất. Ngoài ra, hệ thống đưa ra những cảnh báo phù hợp và kịp thời.

10/10/2013

  Việc tương tác với ngôi nhà của bạn nay đã trở thành hiện thực. Chỉ cần một thao tác nhỏ bạn có thể điều khiển và giám sát hoạt động của toàn bộ ngôi nhà bất kỳ lúc nào, ở mọi nơi....