Văn phòng chính phủ

 Dự án văn phòng chính phủ

Emarco cung cấp gói dịch vụ Bảo trì cho hệ thống Camera an ninh giám sát tại Văn phòng chính phủ hàng năm.

Tên đối tác: Văn phòng chính phủ

Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám