Đối tác chính

Chợ Hàng Da

 Công ty tham gia cung cấp toàn bộ thiết bị điều khiển VAV cho dự án cải tạo chợ Hàng Da.