Đối tác chính

Bệnh viện đa khoa Đức Giang

 Tháng 12 năm 2013, công ty cổ phần Emarco tham gia cung cấp thiết bị điều khiển phòng sạch cho bệnh viện đa khoa Đức Giang - Gia Lâm, Hà Nội. Chúng tôi lựa chọn cung cấp bộ điều khiển AHU series SE7600 của Schneider. Đây là dòng thermostat đáp ứng đầy đủ tính năng và yêu cầu trong phòng sạch tại bệnh viện