Đối tác chính

Dịch vụ

Quản lý dự án

 

Sau khi việt nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới thì các hoạt động trong lĩnh vực đầu tư trở nên đa dạng và phong phú hơn. nhìn chung các nhà đầu tư muốn hoàn thành công tác của mình trong thời gian ngắn để có thể đưa dự án vào khai thác và thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất.

tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan mà phần lớn các nhà đầu tư không thể thực hiện được mong muốn của mình.

Các nguyên nhân này được chia thành hai nhóm chính:

a. nhóm các nhà đầu tư nước ngoài: khó khăn chủ yếu là do bất đồng ngôn ngữ, văn hoá và các thủ tục hành chính ở việt nam.

b. nhóm các nhà đầu tư trong nước: khó khăn chủ yếu là việc hạn chế trong việc tiếp cận với  công nghệ, khoa học kỹ thuật mới.

Để khắc phục vấn đề này, Công ty CP EMARCO đã đưa ra một loại hình hoạt động mới đó là Quản lý dự án. Công việc này chính là việc thay mặt Chủ đầu tư để điều hành dự án với tiến độ nhanh nhất trong khi chất lượng và chi phí công trình vẫn được đảm bảo. Vì vậy với trách nhiệm và kinh nghiệm của mình trong công tác thi công công trình, chúng tôi chính là cầu nối giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công để đem lại hiệu quả trong công tác đầu tư, thi công công trình.

Các bài viết khác